1 %

Kérjük támogassa utánpótláscsapatainkat az adója 1%-ával! Köszönjük!

adó 1%-os nyilatkozat letöltése: PDF

Ha Ön már beküldte az adóbevallását és elfelejtett rendelkezni az adó 1 %-ról
Nyomtassa ki és töltse ki az 16EGYSZA lapot. (Az EGYSZA lapot ne válassza szét akkor sem, ha valamelyik részét nem töltötte ki.) Tegye borítékba a nyilatkozatot, a lezárt borítékon tüntesse fel adóazonosító jelét, a hátoldalán pedig a ragasztást keresztezve írja alá a borítékot. A borítékot postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz 2017. május 22-ig.

A Győrzámolyi SE 9172 Győrzámoly, Szent László u.
Adószám: 18531321-1-08 
Bankszámlaszám: 63200308-10000719 Pannon Takarék


A Győrzámolyi SE elsősorban gyermek és ifjúsági labdarúgás, és a Győrzámolyi lakosok versenyszerű sportoltatása végett jött létre. A versenyeztetéshez szükséges anyagi feltételekhez csak az Önkormányzatra számíthatunk egy-két kisebb lokálpatrióta szponzor mellett.

A biztos működési háttér megteremtéséhez és az egyesület folyamatos eszközfejlesztéséhez kérjük az Ön segítségét, befizetett adója 1%-ával járuljon hozzá tevékenységünk hatékonyabb működéséhez.  Köszönjük támogatásukat! 

Granát Gábor Győrzámolyi SE elnöke
 

------------------------------------------------------------------------------- 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma:

18531321-1-08 
Kedvezményezett neve: Győrzámolyi SE

------------------------------------------------------------------------------- 

Hogyan rendelkezhet az adó 1%-ról?
Az adó 1+1 % felajánlásáról az új online felületen, vagy a 16SZJA EGYSZA lapján, illetve az erre a célra kialakított
16EGYSZA jelű nyomtatványon is rendelkezhet.

Idén először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elkészíti az Ön személyijövedelemadó-bevallási tervezetét.

Az adóbevallási tervezetet a 2016-ban megszerzett jövedelmeiről szóló kimutatás, melyet az Ön munkáltatója, kifizetője által megadott adatokból állítanak össze.

Ha Önnek van ügyfélkapu regisztrációja
A NAV által elkészített adóbevallási tervezetet 2017. március 15-től megnézheti és módosíthatja a www.nav.gov.hu-ról.

Ügyfélkapu   regisztráció   hiányában,  amennyiben   2017.  március  15-ig  kéri,  a  NAV  megküldi  Önnek  adóbevallási tervezetét.  Igénylését sms-ben, a honlapon,  a NAV ügyfélszolgálatán  és a NAV telefonos tájékoztató rendszerén keresztül is kérheti.

Ha egyetért az adóbevallási tervezettel, amit a NAV készített Önnek, kérjük akkor se felejtse el az  16EGYSZA lap kitöltését! Rendelkezését elektronikus, vagy postai úton is eljuttathatja a NAV felé!


Ha nem ért egyet, akkor a bevallást módosíthajta
-Ügyfélkapu regisztárcióval az online felületen
-postán kapott tervezet esetén pedig a 16SZJA jelű bevallás benyújtásával.

Ha egyetért a NAV által készített adóbevallási tervvel
Kérjük, akkor se felejtse el az  16EGYSZA lap kitöltését! Rendelkezését elektronikus, vagy postai úton is eljuttathatja a NAV felé  2017.  május  22-ig.  Postai  úton  történő  rendelkezés  esetén  a  nyilatkozatot  tegye  lezárt  borítékba  és  kérjük  az adószámát a borítékon is tüntesse fel. Kérjük, a boríték ragasztásánál aláírásával hitelesítse azt.

Ha van jövedelme, de az nem a munkáltatótól vagy kifizetőtől származik
Abban az esetben a NAV az Ön részére a munkáltatók, kifizetők adatszolgáltatásának hiánya miatt nem készít adóbevallási tervezetet, de Ön jövedelemmel rendelkezik, úgy az új online felületen 2017. március 15-e után a WebNYK prgoram segítségével készítheti el a személyijövedelemadó-bevallását.


Ha Ön egyéni vállalkozó
2017. február 27-ig adhatja le adóbevallását a 16SZJA jelű bevallás beküldésével, vele együtt az 16EGYSZA lapot, amely az adó 1 százalékáról szóló rendelkező nyilatkozat. Ide tartoznak továbbá az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett őstermelők és magánszemélyek, valamint az eva és kata hatálya alá bejelentett egyéni vállalkozók.


Ha a munkáltatója készíti el az Ön adóbevallását,
Nyomtassa ki az 16EGYSZA lapot, majd töltse ki. (Az EGYSZA lapot ne válassza szét akkor sem, ha valamelyik részét nem töltötte  ki.) Tegye  borítékba  a  nyilatkozatot,  a  lezárt  borítékon  tüntesse  fel  adóazonosító  jelét,  a  hátoldalán  pedig  a ragasztást keresztezve írja alá a borítékot. Ezután adja le a borítékot a munkahelyén legkésőbb 2017. május 10-ig.)


 

Tudnivalók!

Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.

Ezt a nyilatkozatot tegye olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

Fontos!

Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel.

 

Útmutató adófizetők részére - SZJA 1% felajánlás


1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?
 
Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre maradéktalanul befizeti az APEH-nek, vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az APEH-től.

 


2. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?
 
A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely a 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározott szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja (de nem kötelező!) a szervezet nevét is. Csak egy nonprofit szervezetet lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni és a befizetett adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni. Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó további 1%-ának tekintetében lehet nyilatkozni. Az adófizető azonban összesen két külön-külön nyilatkozatot tehet, egy nonprofit szervezet (vagy a törvényben nevesített további szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési előirányzat javára (1+1%). Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minősül, melyet az APEH öt évig tárol.
3. Milyen formában kell nyilatkozni?
 
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 5. § (1) bek. alapján a magánszemély számára az alábbi lehetőségek adottak:
 
Az adózónak a következő lehetőségei vannak a nyilatkozat tételre:
 
ˇ         a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is eljuttatja a meghatározott határidőig (május 20.) az adóhatóságnak.
 
ˇ         a személyi jövedelemadó bevallásával együtt a nyomtatványgarnitúra részét képező “perforált" íven nyilatkozik (külön-külön nyilatkozat van a két különböző 1%-nak), melyet majd az adóhatóság választ le a perforálás mentén, az adózónak nem kell letépnie és külön borítékba helyeznie!
 
ˇ         a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagjában helyezi el. A nyilatkozatot lezárt, normál postai borítékba kell helyezni. A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretű lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány. A borítékra rá kell írni az adóazonosító jelét.
 
ˇ         munkáltatói adómegállapítás esetén, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkésőbb 10 nappal a határidő (május 20) előtt, tehát május 10-ig. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, május 20-ig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.
 
ˇ         a rendelkező nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó nyilatkozatához csatolva küldi meg az adóhatóságnak,
 
ˇ         illetőleg elektronikus űrlapját (0953 számú űrlap és az ahhoz kapcsolódó 09egysza nevű rendelkező nyilatkozat) az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására előírt határidőig küldi meg az adóhatóságnak. (További információkat talál az elektronikus adóbevallással kapcsolatban a http://www.magyarorszag.hu/ honlapon.)
 
A törvény szabályozza azt az esetet is, amikor tévedésből a magánszemély kétféle módon is rendelkezik (pl. a munkáltatói adómegállapítás esetében a magánszemély munkáltatónak is leadja nyilatkozatát és postán is elküldi). Ez esetben nem az önállóan érkező, hanem azt a rendelkező nyilatkozatot kell figyelembe venni, amely a bevallással, nyilatkozattal, munkáltatói adómegállapítással együtt érkezik.
4. Milyen esetekben érvénytelen a nyilatkozat?
A nyilatkozatban foglalt rendelkezés érvénytelen, ha a következő esetek bármelyike megállapítható:
(a)     a befizetett adóra vonatkozó törvényi előírások nem teljesülnek;
 
(b)     a befizetett adó 1%-áról az adófizető részlegesen rendelkezett;
 
(c)     két beküldött rendelkező nyilatkozat esetén mindkét kedvezményezett ugyanazon kedvezményezett kategóriába tartozik;
 
(d)     a kedvezményezett a jogosultsági feltételek meglétét az APEH felhívását követően nem igazolja, illetőleg a törvény által előírt nyilatkozattételi és közlési kötelezettségeit nem teljesíti
 
(e)     ha a rendelkező nyilatkozat vagy a boríték, illetőleg annak továbbításának a törvényben meghatározott egyéb formai feltételei nem teljesülnek.
 
(Például
 
ˇ         Hibásan kitöltött nyilatkozat pl.: rossz adószám, vagy a szervezet neve pontatlanul lett megadva.
 
ˇ         A rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, illetőleg technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan.
 
ˇ         A nyilatkozatot tartalmazó borítékon hiányzik kötelezően megadandó adóazonosító, vagy nincs a boríték a ragasztáson átnyúlóan aláírva (munkáltatói adómegállapítás esetén).
 
(f)     amennyiben a magánszemély úgy választotta az adóhatóság adatszolgáltatás alapján történő adómegállapítását (ADAM), hogy arra a jogszabály szerint nem lett volna lehetősége, akkor, ha a törvényben meghatározott határidőig pótlólagosan benyújtotta adóbevallását (önadózás), akkor az ezzel együtt érkezett rendelkező nyilatkozatot kell érvényesnek tekinteni.
 
5. Mit tesz az APEH az adózó nyilatkozatának kézhezvétele után?
 
Az APEH a borítékot és a benne elhelyezett rendelkező nyilatkozatot, illetve a rendelkező nyilatkozatnak az adózó nevét és adóazonosító jelét − ennek hiányában adószámát − tartalmazó perforált részét kódjellel látja el, és azokat egymástól elkülönítve dolgozza fel, ellenőrzi, illetve őrzi. A rendelkező nyilatkozatok alapján 2010. szeptember 1-ig felhívja az érintett szervezeteket a kedvezményezetti jogosultságot megteremtő nyilatkozatok, illetve egyéb törvényi feltételek 30 napon belüli teljesítésére. A határidő elmulasztása esetén a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 66-67. §-ának előírásai irányadóak, azaz a határidő elmulasztása automatikusan nem eredményez jogvesztést, hanem igazolási kérelemmel és a hiányok egyidejű pótlásával a késedelem kimenthető. Abban az esetben, ha a kedvezményezett szervezet a jogosultságát sikertelenül igazolja vagy a nyilatkozattételi és egyéb kötelezettségeit nem teljesíti, erről az APEH határozatot hoz, amelyet a kedvezményezett kérelmére az a bíróság, amelynél a kedvezményezett nyilvántartásba vétele történt (vagy ennek hiányában a kedvezményezett címe szerint illetékes bíróság) megváltoztathatja egy nemperes eljárás keretében 15 napon belül a feltételek fennállásának megállapítása esetén.
 
Érvényes rendelkező nyilatkozat esetén az APEH a kedvezményezett szervezet által benyújtott nyilatkozatok benyújtásától számított 30 napon belül, de legkésőbb 2010. december 15-ig köteles átutalni a felajánlott 1%-ot a címzettnek. Ha az APEH 2010. december 15-ig a rendelkező magánszemélyt az APEH érdekkörébe tartozó érvénytelenségről nem értesíti és az általa megjelölt kedvezményezett szervezet az APEH internetes holnapján közzétett tájékoztatóban szerepel, akkor a kérelmet teljesítettnek kell tekinteni. Ha a rendelkező nyilatkozatban foglalt kérelem a kedvezményezettel kapcsolatos körülmény miatt érvénytelennek minősül, akkor az APEH az adózót az indok megjelölése és határozat elfogadása nélkül, az elutasítást követő 30 napon belül értesíti.
 
 
További információ:
 
Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány
 
http://www.nonprofit.hu/, http://www.niok.hu/

 

 


 

Pályarendszabály:

1.    A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
•    érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
•    ha a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas
    igazolványban szereplő adatokkal,
•    nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer  befolyása alatt,
•    nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá
    mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály,  a sportrendezvényre való
    bevitelét a szervező megtiltotta,
•    nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
•    nem áll kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás vagy szabálysértési kitiltás hatály alatt,
•    ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
•    tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban  meghatározott helyeken, róla kép- és
    hangfelvétel készíthető,
•    tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a  Pályarendszabályokban foglaltak betartását
    folyamatosan ellenőrzik.

2.    A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a
    rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3.    A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül léphet be a
    sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a helyét és a belépőjegyen/bérleten/meghívón
    feltüntetett h foglalhatja el. A sportlétesítményt - amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség
    másképpen nem rendelkezik - csak a belépési ponton hagyhatja el.

4.    Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob
    bűncselekményt követ el.

5.      A néző a sportrendezvényen:
•    köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által   meghatározott előírásokat, illetve a rendezők
    utasításait,
•    nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a
    sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát.
•    az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja,
•    a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartja,
•    nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén alkoholt,
•    rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat,
•    a tiltás alá nem tartalmazó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra nem helyezheti el, azzal a
    kihelyezett reklámot nem fedheti el,
•    köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a
    személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét
     elhagyni.

6.    Amennyiben a Pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:
•    a Pályarendszabályokat megsérti vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a
    sportrendezvényről eltávolíthatja,
•    aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt
    felszólíthatja személyazonosságának igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a
    rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítésétől számított
    harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatartja, az intézkedésről képfelvevő eszközzel felvételt
    készít,
•    a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők
    egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak.
    A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét,
•    a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra,
    hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

7.    A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
•    gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak
    dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozáskor történő visszaadásáról. A megőrzésre
    átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben
    a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik,
    a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el,
•    jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt
    parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni és a felvételeket rögzíteni és a
    jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

8.    A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből,
    a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a
    sportlétesítményben visszatarthatja.

9.    Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre a
    belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt
    rendezvényre a belépőjegy érvényes.