Látvány csapatsport támogatás

TAO

A tavalyi évhez hasonlóan idén is lehetőség nyílik arra, hogy a Társasági Adókedvezmény (TAO) segítségével támogassák a Győrzámolyi SE utánpótlás nevelési programjának megvalósítását. Az alábbiakban a TAO kapcsán felmerült legfontosabb kérdésekre adunk választ.

Az útmutató tájékoztató jellegű, aktuális információkért és további részletekért kérjük keresse klubunkat

Granát Gáborn, elnök
tel.: +36305365781
email: gabor@gtwo.hu

MILYEN CÉLLAL LEHET TÁMOGATNI?

Támogatási jogcímek:

Utánpótlás-nevelés költségei (támogatási intenzitásmutató) (TIM: 90%)
Személyi jellegű ráfordítás (TIM: 50%)
Képzés (TIM: 50%)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás (TIM: 70%)

KI ÉS HOGYAN TÁMOGATHAT?

Támogatók: a társasági adó törvény szerinti Adózók lehetnek. Támogatók, akik tárgyévi eredményük alapján társasági adó fizetésére kötelezettek.

Támogatás formái: az adóévben

– visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás,
– véglegesen átadott pénzeszköz,
– térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
– térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

A támogatás költségként elszámolható, így csökkenti a társasági adó alapot, ezáltal társasági adó csökkentő tényező.

AZ TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNY MÉRTÉKE ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

Az adókedvezmény mértéke a számított társasági adó kötelezettség 70%-a (az egyéb társasági adó kedvezmények figyelembevétele után)

Az adókedvezmény igénybevételének feltétele:

– A Támogatónak a támogatási igazolás kiállításkor köztartozásmentes adózónak kell lenni.
– A sportági szakszövetség által kiállított támogatási igazolás kézhezvétele a támogatás folyósítása előtt.
– A támogatás összegének a támogatási igazoláson feltüntette a Támogatott által megnyitott elkülönített bankszámlákra történő utalása.
– A támogatás összegének 1%-nak a nemzeti sportintézetnek történő átutalása.
A támogatás nyújtásának bejelentése a folyósítást követő 8 napon belül a NAV honlapján közzétett ajánlott formában.
– Az adókedvezményt a juttatás évében, a következő 3 adóévben lehet igénybe venni, függetlenül attól, hogy a támogató növeli-e az adózás előtti eredményét a társasági adóalap megállapításakor a támogatás összegével.
– A támogatás fejében a Támogató nem kaphat semmilyen ellenszolgáltatást a Támogatottól.
– A támogatás nem helyettesítheti a korábbi, még érvényes vagy jövőbeni szponzorációs szerződést

A SPORTTÁMOGATÁS FOLYAMATA

  1. lépés Elfogadott sportfejlesztési program – A Sportszervezet kérelme alapján az Országos Szakszövetség adja ki
  2. lépés Támogatási szerződés – A Sportszervezet és a Támogató kötik egymással
  3. lépés Támogatási igazolás kérelem – A Sportszervezet feladata
  4. lépés Támogatási igazolás – Az Országos Szakszövetség állítja ki a Sportszervezet és a Támogató részére
  5. lépés Támogatás folyósítása és az NSI 1 % megfizetése– A Támogató feladata
  6. lépés NAV adatszolgáltatás – A Támogató feladata

VAN-E A TÁMOGATÓNAK KOCKÁZATA?

Támogató, ha köztartozásmentes adózónak minősül, és érvényes támogatási igazolás birtokában, annak kiállítását követően folyósítja, nyújtja a támogatást és a támogatási igazoláson feltüntetett elkülönített bankszámlákra utal, és a támogatás összegének 1%-át átutalja az NSI-nek, és 8 napon belül eleget tesz a NAV felé bejelentési kötelezettségének a NAV által közzétett ajánlott formában jogosult az adókedvezmény igénybevételére és mentesül minden további a támogatás felhasználásból fakadó jogkövetkezmény alól.

 

MIÉRT ÉRI MEG RÉSZT VENNI TÁMOGATÓI OLDALRÓL A SPORTKEDVEZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN?

Az adott támogatások tökéletesen beilleszthetőek a Támogató társadalmi felelősség vállalási politikájába. A támogatás nyújtása konkrét pénzügyi megtakarítással jár a támogatás folyósításának adóévében,

– 10%-os társasági adó kulcs esetén 0,7% a tényleges pénzügyi megtakarítás.
– 19%-os társasági adó kulcs esetén 2,3% a tényleges pénzügyi megtakarítás. A tárgyévben elszámolt társasági adó kedvezmény okán a következő két adóévben alacsonyabb a társasági adó előlegfizetési kötelezettség.


AZ ELNYERT ÖSSZEGEK A TAO HATÁROZATBAN

A Szövetség által megitélt támogatás csak lehetőség az egyesületnek, ahhoz, hogy a TAO pályázat megtudjon valósulni a klubnak támogatót kell találnia. A támogatások önrészét (10%, 30%, 50%) az egyesületnek  elő kell teremtenie. Sok esetben az előző két feltétel ugyan megvalósul, de sajnálatosan a támogatás felhasználása nem tlehetséges, így a megítélt támogatásnak csak X részét tudjuk megvalósítani a pályázatból. 

 
 
 
 
 
 
 

2017-2018-AS SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM HATÁROZATA

2017-2018-AS SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM PISZKOZATA


2016-2017-os sportfejlesztési program határozata 12206/2016/MLSZ

2016-2017-os sportfejlesztési program piszkozata 12206/2016/MLSZ


2015-2016-os sportfejlesztési program határozata 01-09206/2015/MLSZ

2015-2016-os sportfejlesztési program piszkozata 01-09206/2015/MLSZ

 

2014-2015-ös sportfejlesztési program tárgyi eszköz beruházás pályázat részletezése

2014-2015-ös sportfejlesztési program utánpótlás feladatok támogatása pályázat részletezése

2014-2015-ös sportfejlesztési program határozata

 

A TAO-törvény keretein belül a MLSZ határozata egyesületünk sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését jóváhagyta, így  "Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása" jogcímen 2 673 542 Ft,  "Tárgyi eszköz beruházás, felújítás" jogcímen pedig 1 430 030 Ft értékben jogosultak vagyunk a 2012-13-es szezon költségeire vonatkozóan támogatási igazolások kiállítására.


2013-2014-es sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyása

2013-2014-es sportfejlesztési program részletezése